Hästfoder

Det är viktigt att du ger din häst näringsrikt hästfoder. Annars kommer inte din häst må bra eller prestera. Vilket hästfoder som rekommenderas beror på en rad olika faktorer. Exempel på faktorer som du bör ta hänsyn till när du väljer hästfoder är hull, ras, temperament och ålder. Det är även viktigt att anpassa foder efter hur aktiv din häst är. Nedan kan du lära dig mer om hästfoder.

Tycker du att det är svårt att veta vilket hästfoder som är rätt för din häst? Vi har skapat en hästfoderguide som ska göra det enkelt att hitta rätt hästfoder. Din häst behöver en välbalanserad foderstat för att må bra och prestera som du önskar. För att du ska kunna ta rätt beslut om din hästs foderstat behöver du förstå hur din häst fungerar och vilka specifika behov som hästen har.

Hjälp att ta bra foderbeslut

Hästar är ett flyktdjur skapade för att fodersöka och äta under 16 till 18 timmar per dygn. Den rör sig över stora områden för att ibland stanna till för att dricka en större mängd vatten. Det är då hästen mår som allra bäst. Som hästägare måste du förstå hästen som biologisk varelse när du väljer hästfoder. Det gör det enklare för dig att ta bra foderbeslut och dina utfodringsrutiner blir bättre.

En häst kan utan problem sortera och äta sin föda oavsett om det är på betet eller i foderkrubban. När hästen tuggar utsöndras saliv och desto grövre foder desto mer saliv kommer utsöndras. Det är viktigt att hästen får tid på sig att tugga eftersom utan saliv blir inte konsistensen rätt. Eftersom hästar varken kan kräkas eller rapa går all föda som sväljs ner i både mage och tarmar.

Hästar har ganska liten magsäck och födan som sväljs transporteras snabbt till tunntarmen. Där tar hästen upp snabb energi, som enkla sockerarter, och transporteras sedan vidare till grovtarmen där energiutvinningen sker. Födan stannar i grovtarmen i upp till tre dygn. I tarmen finns mikroorganismer som måste vara i balans. Annars kommer du märka att hästen inte mår bra.

Grovtarmsmiljön

Det är mycket som kan påverka grovtarmsmiljön negativt. Några exempel är felaktig utfodring, allt för snabba foderbyten eller stress. Det som kan hända om grovtarmsmiljön rubbas är att hästen drabbas av matsmältningsstörningar, till exempel kolik och löst träck. Som hästägare är det viktigt att hålla koll på hästens träck. Det är en viktig hälsoindikator man ska vara uppmärksam på.

Grovfoder

Grovfoder är den största – och viktigaste – delen i hästens foderstat förutom fräscht vatten. Foderstaten ska anpassas efter hästens utveckling. Som du kanske redan vet är hästar grovfoderspjälkare. Det innebär att hästar måste äta 1-1,5 kilo grovfoder/torrsubstans per 100 kilo häst. Kanske kommer din häst behöva kompletteringsfoder för att foderstaten ska vara balanserad.

Normalpresterande

En normalpresterande häst kan vara fritids- och sporthästar som arbetar lätt till medelhårt. Energibehovet hos dessa kan variera och det beror framför allt på träning men också på årstidsbaserade aktiviteter. Till exempel ridläger eller längre utflykter. Foder som normalpresterande hästar får ska ha hög fett- och fiberhalt och en balanserad tillförsel av mineraler, spårämnen och vitaminer.

Högpresterande

Hästar som tränar och tävlar regelbundet på hög nivå är högpresterande. Det är svårt att ge generellt svar på hur deras foderstat ska se ut eftersom det kan variera kraftigt. Det beror bland annat på intensitet, prestation och framför allt förmågan att ta upp och omvandla näringsämnen samt hur den individuella förbränningen ser ut. Högpresterande hästar har ökat näringsbehov av:

• Energi
• Mineraler
• Protein
• Vitaminer

Senior

Med åren försämras förmågan att ta upp näring hos hästar. Det beror på att matsmältningssystemets upptagningsförmåga försämras och att äldre hästar tuggar sämre. En del foder passerar därför matsmältningskanalen utan att smältas. Äldre hästar kan också få svårt att ta upp protein och behöver därför foder med fullvärdigt protein. Blötlägg gärna fodret för att hjälpa din häst.

Konvalescent

Påtvingad boxvila kan leda till matsmältningsstörningar. Det beror ofta på att grovtarmens funktion ställts ur balans. En anledning kan vara att antibiotika förstör tarmens mikroflora. Hästar som genomgår en penicillinkur ska därför få produkter som är snäll mot den naturliga mikrofloran. Tillgång till halm av hög kvalitet rekommenderas också eftersom halmen tillför viktiga fibrer.

Välj fiberrikt kraftfoder och undvik att ge för högt tillskott av energi. Försök att undvika stärkelserika kraftfoder. Det kan nämligen påverka både funktionen i grovtarmen och muskulaturen negativt. Förutom bra foder är det extra viktigt med vätsketillförsel. Det är inte ovanligt att konvalescenter dricker dåligt, det kan bero både på att hästen inte känner sig hemma eller att den har ont.

Avel och växande

För dräktiga fölston, föl och växande unghästar är det viktigt med protein. Det man prioriterar förutom protein inom uppfödning är D-vitamin, aminosyror och näringsämnen. Bra foder hjälper hästar att bygga muskler och skelett och det gäller inte bara dräktiga fölston, föl och växande unghästar – det gäller även normalpresterande hästar som behöver bygga upp sin muskulatur.

Under tillväxt är det avgörande att foderstaten tillför rätt mängd protein och av bra kvalitet. För en sund skelettutveckling måste det vara en balans mellan olika mineraler, främst fosfor och kalcium. Under hästens andra levnadsår minskar proteinbehovet och liknar mer behovet hos normalpresterande. Året därpå är det lämpligt att börja anpassa foderstaten efter hästens arbetsinsats.