Sveland Djurförsäkringar

Sveland bildades redan 1911. Då som kreatursförening. Idag är Sveland ett ömsesidigt bolag. Det innebär att du som försäkringstagare per automatik blir delägare. Fördelen med att vara ett ömsesidigt försäkringsbolag är att premier sätts efter skadekostnader. För att Sveland ska fortsätta utvecklas eftersträvar man en vinstmarginal på ca 10 %. Tillbaka får du ökad service och trygghet.

Huvudkontoret är placerat i Hässleholm. Där arbetar drygt 60 personer med kundservice och skadereglering. Sveland har dessutom närmare 70 kunniga ombud och säljare som arbetar runt om i landet. Deras arbete är att teckna in och ge rådgivning om försäkringar som man erbjuder. Alla skadereglerare på Sveland har hög kompetens och många har arbetat som djursjukvårdare.

Sveland Kattförsäkringar

Det finns minst fem bra anledningar att välja Sveland kattförsäkring. Du får till exempel 1) eget skydd vid dolda fel och medfödda sjukdomar, 2) upp till 100 000 kronor i veterinärvårdsersättning, 3) samma veterinärvårdsersättning hela din katts liv, 4) upp till 40 % rabatt för kattungar och 5) upp till 20 % rabatt vid skadefrihet. Hos Sveland har du många kattförsäkringar du kan välja mellan.

Exempel på kattförsäkringar hos Sveland:

• Katt Favorit
• Katt Maximal
• Katt Olycksfall
• Katteri

Sveland Katt Favorit

Katt Favorit heter den mest omfattande och mest populära kattförsäkring som Sveland har att erbjuda. Du kan själv välja vilken ersättning och självrisk som bäst passar dina behov och förutsättningar. Katt Favorit kan tecknas från det att din katt är sex veckor gammal. För kattungar erbjuder Sveland alltid 40 % rabatt. Observera att livförsäkring bara kan tecknas fram till din katt fyller sju.

Veterinärvårdsförsäkring

• Välj mellan 20 000 kr, 40 000 kr eller 60 000 kr i veterinärvård
• Välj mellan fast självrisk på 1 600 kr eller 2 200 kr
• Välj mellan rörlig självrisk på 15 % eller 25 %

Liv- och användbarhetsförsäkring

• Valbar livförsäkring
• Ersättning vid sjukdom och/eller skada
• Delersättning av livvärdet vid förlust av betydelsefull fortplantningsegenskap

Rabatt vid skadefrihet

• 5 % rabatt per skadefritt år
• Fyra skadefria år ger dig maximal bonus – 20 % på veterinärvårdspremien

Utöka ditt skydd

• Rehabiliteringsförsäkring ersätter upp till 3 000 kr per år för rehabiliterande behandling. Du betalar 80 kr per år.
• Medicinförsäkring ersätter 75 % av kostnader för receptbelagda läkemedel. Du betalar 199 kr per år.

Sveland Hundförsäkringar

Det finns minst fem anledningar att välja Sveland hundförsäkring. Du får till exempel 1) eget skydd vid dolda fel och medfödda sjukdomar, 2) upp till 100 000 kronor i veterinärvårdsersättning, 3) samma veterinärvårdsersättning hela din hunds liv, 4) upp till 40 % rabatt för valpar/unghundar och 5) upp till 20 % rabatt vid skadefrihet. Sveland erbjuder många olika hundförsäkringar!

• Hund Favorit & Junior
• Hund Maximal
• Hund Special
• Hund Olycksfall
• Jägarhund
• Kennel
• Flock
• Säljansvarsskydd

Sveland Hund Favorit

Hund Favorit heter den mest omfattande och mest populära hundförsäkring som Sveland har att erbjuda. Du kan själv välja vilken ersättning och självrisk som bäst passar dina behov och förutsättningar. Hund Favorit kan tecknas från det att din hund är sex veckor gammal fram till din hund blir sju. Sveland erbjuder 40 % respektive 20 % rabatt för valpar och unghundar.

Veterinärvådsförsäkring

• Välj mellan 20 000, 40 000 eller 60 000 kr i veterinärvård
• Välj mellan fast självrisk på 1 600 eller 2 500 kr
• Välj mellan rörlig självrisk på 15 eller 25 %

Liv- och användbarhetsförsäkring

• Valfri livförsäkring
• Ersättning vid sjukdom och/eller skada
• Delersättning av livvärdet om din hund har registrerad avkomma och förlorat sin avelsförmåga till följd av sjukdom och/eller skada

Rabatt vid skadefrihet

• 5 % rabatt per skadefritt år
• Fyra skadefria år ger dig maximal bonus – 20 % på veterinärvårdspremien

Kastrationsrabatt

• 5 % rabatt på din hundförsäkrings nettopremie om din hund kastreras i förebyggande syfte

Rehabiliteringsförsäkring – Tillägg

• Rehabiliteringsförsäkring ersätter upp till 3 000 kr per år för rehabiliterande behandling. Du betalar 80 kr per år.

Medicinförsäkring – Tillägg

• Medicinförsäkring ersätter 75 % av kostnader för receptbelagda läkemedel. Du betalar 199 kr per år.

Personolycksfallsförsäkring – Tillägg

• Ersättning om din hund orsakar skada på familjemedlem. Du betalar 99 kr per år.

Sveland Boost – Extra trygghet efter stora skador

• Möjlighet att utöka med 20 000 kr som kan användas om din hund behöver ytterligare veterinärvård för nya sjukdomar och/eller skador.

Sveland Hästförsäkringar

Det finns minst fem anledningar att välja Sveland hästförsäkring. Du får bland annat 1) marknadens längsta självriskperiod, 2) inget särskilt tak för varken hältor eller rörelsestörningar, 3) upp till 40 % rabatt för föl, 4) upp till 20 % rabatt vid skadefrihet och 4) personolycksfallsförsäkring ingår. Hör av dig till Sveland för personlig rådgivning. Nedan ser du en lisa över hästförsäkringar.

• Häst Favorit
• Häst Maximal
• Häst Special
• Travhäst Avel
• Travhäst Tävling
• Islandshäst
• Foster

Sveland Häst Favorit

Häst Favorit heter den mest omfattande och mest populära hästförsäkring som Sveland har att erbjuda. Du kan själv välja vilken ersättning och självrisk som bäst passar dina behov och förutsättningar. Häst Favorit kan tecknas från det att din häst är två dygn fram till din häst blir 16. Sveland erbjuder 40 % rabatt om du tecknar din försäkring innan din häst blir ett år gammal.

Veterinärvårdsförsäkring

• Ambulansbidrag med halva kostnaden ingår – upp till 5 000 kr
• Säljansvarsskydd om ditt föl försäkrats inom 30 dagar
• 50 000, 100 000 eller 150 000 kr i veterinärvård
• Fast självrisk eller rörlig självrisk – 2 700 kr eller 20 %

Livförsäkring

• Ersätter om din häst insjuknar akut eller skadas så allvarligt att den avlider eller måste avlivas
• Livvärdet är i paritet med marknadsvärdet när du tecknar din försäkring

Användbarhetsförsäkring

• Ersättning lämnas om din häst förlorat sin användbarhet efter sjukdom eller skada och måste avlivas
• Delersättning med 80 % lämnas om din häst förlorat sin användbarhet men kan leva vidare ur djurskyddssynpunkt

Personalolycksfallsförsäkring

• Ersätter om din häst orsakar dig eller andra personer skada
• Bra komplement till många hemförsäkringar

Sveland bonussystem

• 5 % rabatt per skadefritt år
• Fyra skadefria år ger dig maximal bonus – 20 % på veterinärvårdspremien

Utöka ditt skydd

• Rehabiliteringsförsäkring
• Fosterförsäkring

Sveland Smådjurs- och lantbruksdjursförsäkringar

Förutom katt-, hund- och hästförsäkringar har Sveland även smådjursförsäkringar för smådjur, fågel och minigris. Sveland har dessutom lantbruksdjursförsäkringar för alpacka och kameldjur, får och get, hjort och nötkreatur. Du kan läsa mer om dessa på Svelands hemsida.