Dina Försäkringar

På dina.se kan du läsa att Dina Försäkringar är alternativet till storbolagen. Man består av tolv försäkringsbolag med kontor på fler än 45 orter i Sverige. Tillsammans går bolagen under namnet Dina Försäkringar. Alla bolag inom Dina har kvar sina egna namn för att bevara den lokala förankringen. På Dina Försäkringar hittar du utmärkta försäkringslösningar för både häst och hund.

Dina Försäkringar är alternativet till storbolagen men samtidigt är man landets sjätte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar.

Dina försäkrar fler än 38 000 lantbruk och över 144 000 hushåll. Den totala premievolymen uppgår till över två miljarder kronor.

Dina Försäkringar finns över hela landet och i listan nedan kan du se exakt hur federationen – Dina Försäkringar – är uppdelad.

• Dina Försäkringar AB
• Dina Försäkringar Göteborg
• Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland
• Dina Försäkringar Kattegatt
• Dina Försäkringar Mälardalen
• Dina Försäkringar Nord
• Dina Försäkringar Skaraborg Nerike
• Dina Försäkringar Sydost
• Dina Försäkringar Sydöstra Norrland
• Dina Försäkringar Väst
• Dina Försäkringar Västra Hälsingland Dalarna
• Dina Försäkringar Öland

Välj försäkring

Hos Dina Försäkringar hittar du försäkringar i sju olika kategorier. Dessa är 1) Djuren, 2) Familjen, 3) Fritiden, 4) Fordon, 5) Företaget, 6) Hemförsäkring och 7) Lantbruket. Under varje kategori finns i sin tur en rad olika underkategorier. Djurägare kan som exempel välja mellan häst-, hund- och kattförsäkring. Du hittar även försäkring för din hästgård. Läs mer om olika försäkringar nedan.

Hästförsäkring

Dina Försäkringar förstår att din häst har ett både ekonomiskt och emotionellt värde. Därför vill man erbjuda dig en bra hästförsäkring.

När du tecknar en hästförsäkring hos Dina Försäkringar behöver du aldrig välja extra tillägg för varken hältor, medicin eller rehabilitering. Det ingår redan från början. För bästa skydd ska du välja Hel Veterinärvårdsförsäkring och Hel Livförsäkring.

På dina.se kan du enkelt räkna ut vad din hästförsäkring kommer kosta.

Det som ingår i Dina Hästförsäkring är bland annat

• akupunktur, kiropraktik, rehab och stötvåg för upp till 5 000 kr/år
• ersättning för bukingrepp
• medicin och förband för upp till 3 000 kr/år
• MR- och CT-röntgen för upp till 10 000 kr/år

Dina Hästförsäkring är uppdelad i livförsäkring och veterinärvårdsförsäkring. Du väljer mellan begränsad eller hel försäkring.

Nackdelen med en begränsad försäkring är att du får begränsat skydd och fördelen är att du betalar en lägre premie.

Hos Dina Försäkringar finns även möjlighet att lägga till en foster- och fölförsäkring om ditt sto är dräktigt. Nedan kan du läsa mer om försäkringen.

Livförsäkring

Om din häst drabbas av sjukdom eller skada finns risken att du hästen måste avlivas. I sådana fall ersätter din livförsäkring kostnaden för avlivning.

Veterinärvårdsförsäkring

Det är dyrt att få sin häst behandlad av veterinär. Du kan som bekant välja mellan begränsad och hel försäkring.

Självrisken är endast 2 000 kronor med en rörlig del på 20 % med undantag för hältor och ryggsjukdomar.

Beroende på om du har begränsad eller hel försäkring är 60 000 och 120 000 kr per år maxersättning. Självriskperioden för Dina hästförsäkring är fyra månader.

Foster- och fölförsäkring

Teckna en foster- och fölförsäkring om ditt sto är dräktigt. Dina Försäkringar ger ersättning om något händer fostret eller fölet 30 dagar före och efter.

Hundförsäkring

Det kan bli dyrt om din hund blir sjuk eller skadad. Med Dina Hundförsäkring får du ersättning för behandling, medicin, operation, tandfraktur och tandvård. För vissa raser ersätter man även kejsarsnitt. Din hund kan även få hjälp med rehabilitering om du tecknar Dina Hundförsäkring. För bästa skydd ska du välja Hel Veterinärvårdsförsäkring och Hel Livförsäkring. Läs mer nedan.

Det som ingår i Dina Hundförsäkring är bland annat

• medicin och förband för 3 000 kr/år
• MR- och CT-röntgen för 10 000 kr/år
• rehabilitering för 3 000 kr/år

Dessutom behöver du inte några tilläggsförsäkringar. Det mesta ingår redan!

Dina Hundförsäkring är uppdelad i livförsäkring och veterinärvårdsförsäkring. Du väljer mellan begränsad eller hel försäkring. Nackdelen med en begränsad försäkring är att du får begränsat skydd och fördelen är att du betalar en lägre premie. Självrisken är 2 000 kronor samt en rörlig del på 20 % av resterande kostnad. Läs mer om liv- och veterinärvårdsförsäkring för din hund nedan.

Livförsäkring

Om din hund dör i en olycka får du ersättning. Om din hund blir allvarligt sjuk och måste avlivas får du ersättning om en veterinär tar beslut om avlivning. Livförsäkringsbeloppet är alltid samma genom hela hundens liv. Du får även ersättning om din hund försvinner och inte kommer tillbaka inom tre månader. Det vanligaste är att försäkringen upphör att gälla vid åtta eller elva års ålder.

Veterinärvårdsförsäkring

Du får ersättning om din hund skadar sig på promenad. Det kan till exempel vara att din hund får en sårskada och måste uppsöka veterinär. Om din hund skadas av rovdjur, som varg eller vildsvin, behöver du inte betala självrisk om din hund bar skyddsväst. Du får även ersättning för medfödda dolda fel – med kravet att din hund varit försäkrad före fyra månaders ålder och fortfarande är.

Avelshundförsäkring

Som hunduppfödare med kennel registrerad hos Svenska Kennelklubben får du 30 % rabatt på hundförsäkringar hos Dina Försäkringar. Om du tecknar en avelshundförsäkring får du ersättning för extra kejsarsnitt och därtill täcker den dolda fel på sålda valpar. Liv- och veterinärvård för valpar från 30 dagar ingår i försäkringen och Dina ersätter dessutom förlorad avelsförmåga.

Kravet för att teckna en avelshundförsäkring är att din hund är liv- och/eller veterinärvårdsförsäkrad hos Dina Försäkringar.

Hästgård Försäkring

Hos Dina Försäkringar får du en skräddarsydd försäkring för din verksamhet. Med Dina Hästgård Försäkring får du bland annat ersättning vid brand, storm och åskslag men också vid avbrott i verksamheten, stöld och skadegörelse. Du har dessutom möjlighet att få juridisk hjälp om du till exempel hamnar i en tvist med en granne. Till exempel om ni har olika åsikter om dina ridvägar.

Anmäl skada

Behöver du anmäla en skada? På dina.se hittar du skadeblanketter genom att klicka på ”Anmäl skada”. Du hittar bland annat skadeanmälningsblanketter för hemmet, familjen, fordon, djuren, fritiden, företaget, lantbruket och fastigheter.

Kontakta Dina Försäkringar

dina.se hittar du enkelt närmaste Dina-kontor genom att registrera vilken kommun du bor i.

När du registrerat kommun får du en lista över närmaste Dina-kontor. I listan klickar du på det Dina-kontor du vill kontakta.