Agria Djurförsäkring

På Agria Djurförsäkring hittar du flexibla försäkringslösningar för ditt djur och du som ägare. Här finns även försäkringar anpassade för växtodlare.

Agria Djurförsäkring är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar. Man är kort och gott ett specialistföretag för djur- och grödaförsäkring. Agria Djurförsäkring finns förutom i Sverige även Danmark, Finland, Norge och Storbritannien.

Affärsområde

I Sverige har Agria Djurförsäkring i huvudsak två affärsområden – nämligen 1) Häst och Lantbruk samt 2) Sällskapsdjur. Agria har försäkringar för alla hästar och hästägare, lantbrukare och deras djur och grödor. Man har dessutom bra försäkringar för både smådjur och sällskapsdjur. Till smådjur räknas burfåglar, gnagare, minigrisar och reptiler. Läs mer på Agria Djurförsäkrings hemsida.

Fördelar med Agria Djurförsäkring

Agria Djurförsäkring har många fördelar.

Nedan kan du läsa om fyra anledningar att teckna försäkring hos Agria.

Erfarna djurägare

Nästan alla medarbetare på Agria Djurförsäkring är själva djurägare. De som inte är djurägare har i alla fall ett stort intresse för djur. Engagemanget för djur sitter i väggarna i Agrias lokaler och det är avgörande för huruvida djurägare känner förtroende eller inte. Om ditt djur blir sjuk eller skadad vill du förstås att ditt försäkringsbolag förstår din situation. Det gör Agria Djurförsäkringar.

Kvalitets- och utvecklingsarbete

Agria Djurförsäkring jobbar kontinuerligt med förbättringar och effektivisering. Det för att garantera metodiskt kvalitets- och miljöarbete. Man kan till exempel skryta med att man är ISO-certifierade enligt standard för miljö, vilket innebär att en oberoende aktör säkerställer att Agria Djurförsäkring talar sanning. Som kund hos Agria Djurförsäkring kan du därför alltid känna dig säker och trygg.

Samarbete med djurägarorganisationer och veterinärbranschen

För att bidra till ett friskare samhälle med djur avsätter Agria Djurförsäkring en del av sin premieintäkt till forskning inom veterinärmedicin. För dig som älskar djur är det positivt att Agria Djurförsäkring visar sitt samhällsengagemang och stödjer forskning. Tyvärr är det inte alla försäkringsbolag som stöttar forskning och därför blir vi glada när Agria Djurförsäkring gör det. Med glädje dessutom!

Veterinärt specialistbolag

Djurhälsa och omsorg för djur är kärnan i Agrias verksamhet. Därför har Agria anställda veterinärer. Dessa ser till att den veterinära aspekten prioriteras. För dig betyder det att ditt djur alltid får bästa möjliga vård. Agria Djurförsäkring är ett veterinärt specialistbolag som skyddar dina intressen, det vill säga ditt djur. Agria är ett säkert och tryggt alternativ när du vill försäkra ditt älskade djur.

Agria Försäkring

Hundförsäkring

På agria.se kan du enkelt räkna på vad en hundförsäkring kostar. Priset beror bland annat på vilken ras din hund är.

Det finns många anledningar till varför du ska välja Agria hundförsäkring – här får du en skräddarsydd försäkring för din hund, marknadens högsta ersättningsbelopp och dessutom har du samma veterinärvårdsbelopp hela din hunds liv. Dessutom ingår medicin och rehab.

Agria försäkrar dessutom gamla hundar!

Kattförsäkring

På agria.se kan du enkelt räkna på vad en kattförsäkring kostar. Priset beror bland annat på vilken ras din katt är. Det finns många anledningar till varför du ska välja Agria kattförsäkring – här får du en skräddarsydd försäkring för din katt, marknadens högsta ersättningsbelopp och dessutom har du samma veterinärvårdsbelopp hela din katts liv. Dessutom ingår medicin och rehab.

Agria försäkrar dessutom gamla katter!

Hästförsäkring

På agria.se kan du välja mellan fyra olika veterinärvårdsförsäkringar för din häst. Dessa är 1) A1 Safe, 2) A2 Limited, 3) Breeding och 4) Racing. Vilken försäkring som är bäst för dig och din häst beror på vilken typ av häst du har. Om du har en ridhäst är rådet att välja A1 Safe medan Racing är ett bättre alternativ om du har trav- och galopphästar. Läs mer om alternativen nedan.

A1 Safe

Välj A1 Safe om du behöver ett heltäckande alternativ. Du får ersättning för 1) undersökning, 2) behandling och 3) vård om din häst blir sjuk eller skadad. A1 täcker kostnader för hältor, ryggsjukdomar och rörelsestörningar med upp till 18 000 kronor per försäkringsår. Du kan välja en tilläggsförsäkring – A1 Guld – om du vill få utökad försäkring för både hältor och rörelsestörningar.

A2 Limited

Om du letar ett billigare alternativ är A2 Limited en försäkring för dig. Den ger ersättning en del frakturer, fissurer, kolik och även sårskador. Det finns även möjlighet att få ersättning om din häst antingen försvunnit eller stulits. Du får även ersättning om din häst dör i narkos vid operation. Om din häst måste avlivas följd av hältor och kroniska luftvägsproblem får du ingen ersättning.

Breeding

Har du avelshästar är Breeding det naturliga valet för dig. Den ersätter bland annat fång och hovböld, kolik och sårskador men inte hältor rörelsestörningar och ryggsjukdomar. Försäkringen täcker även avlivningskostnader, kostnader för djurambulans, medicin och din veterinärs resekostnader. Du får ersättning för över 50 sjukdomar och skador – som kejsarsnitt och juverinflammation.

Racing

Om du äger tävlingshästar är Racing en bra försäkring. Den ersätter bland annat fång och hovböld, kolik och sårskador men inte hältor rörelsestörningar och ryggsjukdomar. Försäkringen täcker även avlivningskostnader, kostnader för djurambulans, medicin och din veterinärs resekostnader. Du får ersättning för över 50 sjukdomar och skador – som kejsarsnitt och juverinflammation.

Agria har även försäkring för smådjur och lantbruk. Läs mer på agria.se.

Forskningsfond

Agra tar sitt ansvar genom att stödja forskning om djurens hälsa. Man gör det genom att avsätta en betydande del av premieintäkten till veterinärmedicinsk forskning. Bidraget från Agria hjälper veterinärvården att utvecklas. Det leder i sin tur till att våra djur får friskare liv. Agrias forskningsfond stödjer forskning för katter, hundar, hästar och övriga smådjur. Läs med om fonden nedan.

Agrias forskningsfond grundades redan 1938. Idag omfattar fonden tre olika områden. Dessa är 1) häst, 2) lantbruk och 3) smådjur. Du som forskar vid en institution eller ett universitet är välkommen att söka medel ur fonden för att finansiera din forskning. Du kan dock inte söka som privatperson utan kravet är att en opartisk ekonomisk funktion förvaltar bidraget. Som ett universitet.

Forskning för hundar, katter och övriga smådjur

Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben har en gemensam fond där man samordnat sina forskningsanslag. Ambitionen med Agrias och Svenska Kennelklubbens forskningsfond är bland annat att underlätta för framgångsrikt avelsarbete men också att bidra till bättre djurhållning och djurhälsa. Man vill också främja forskning om vilken betydelse sällskapsdjur har för människor.

Agria stödjer gärna forskningsprojekt om sällskapsdjur och deras

• fysiska och mentala hälsa, prestation och välfärd
• reproduktion och uppfödning
• betydelse för människa och samhälle

Forskning för hästar

Agria Djurförsäkring ger bidrag till Stiftelsen Hästforskning. Stiftelsen bildades av Hästnäringens Nationella Stiftelse i samverkan med ATG samt Stiftelsen Lantbruksforskning. Genom att uppmärksamma hästens unika position i samhället hoppas man uppnå förbättrad hälsa hos både häst och människa. Andra bidragsgivare är regeringen, Norsk Forskningsfond och Norsk Rikstoto.

Stiftelsen Hästforskning fokuserar på hästens

• hälsa, produktion och välfärd
• reproduktion, uppfödning och utfodring
• roll för människa, miljö och samhälle

Forskningsfond för lantbruksdjur

Det är viktigt att förbättra djurhälsan även för lantbruksdjur. Medel från fonden främjar bland annat forskning inom områden som etologi, genetik och framför allt veterinärmedicin. Resultat från forskning är till stor nytta – det leder bland annat till bättre djurhållning och djurhälsa, genomtänkt avel, rättvisare premier och ökad kunskap i allmänhet. Det är till fördel för både djur och människa.