Djurförsäkring

Ett besök hos veterinären kan bli dyrt. Därför ska du teckna en djurförsäkring – då slipper du hamna i en situation där du måste välja mellan ditt djur och din ekonomi. Det finns många olika försäkringsbolag att utforska och bara för att underlätta för dig har vi gjort en enklare sammanställning över olika bolag. Du hittar allmän information om respektive försäkringsbolag på undersidor.

Hundförsäkring

Hunden är människans bästa vän och en djurförsäkring ger dig möjlighet att ge din hund bästa tänkbara vård. En hundförsäkring ger omfattande skydd vid både sjukdom och olycksfall. Försäkringsbolag har ofta olika försäkringar som du kan välja mellan och det är viktigt att du undersöker vad som ingår när du tecknar en försäkring. Nedan ser du exempel på hur upplägget kan skilja sig.

Bas, mellan och stor

Ofta kan du välja mellan hundförsäkring Bas, Mellan och Stor. Exempel på upplägg är att bas täcker veterinärvård upp till 25 000 kronor medan Mellan och Stor täcker veterinärvård upp till 50 000 respektive 75 000 kronor. Det kan också vara så att Bas varken täcker datortomografi, magnetröntgen eller scintigrafi. Kolla också om din försäkring täcker medicin och rehab.

Annat som din hundförsäkring kan täcka är:

• Utökad tandvård
• Kostnad för avlivning vid sjukdom eller skada
• Strålning- och cellgiftsbehandling
• Implantat av höftprotes

När du ska välja hundförsäkring är självrisken ofta avgörande. Den säger hur mycket du måste betala vid veterinärbesök. Hos många försäkringsbolag har du olika alternativ att välja mellan. Det kan vara en fast självrisk på 1 800 eller 3 000 kronor eller också en rörlig självrisk där du betalar 25 % av den totala vårdkostnaden. Vilket alternativ som är bäst beror på dina förutsättningar.

Många försäkringsbolag kan betala ersättning direkt. Under kontorstid betalar nämligen bolaget vårdkostnaden direkt till djursjukhuset eller kliniken. Det du behöver göra är att lämna ditt försäkringsnummer till personal och tala om att du vill att kostnaden ska bli direktreglerad. Personalen tar då kontakt med ditt försäkringsbolag som i sin tur betalar kostnaden direkt. Du betalar självrisken.

Hästförsäkring

Det finns olika användningsområden för hästar och därför finns det även olika försäkringar. Många försäkringsbolag erbjuder anpassade hästförsäkringar för avelshästar, galopphästar, ridhästar, ridhästar – tävling, travhästar och hästar som väntar föl. Ofta finns det försäkringar i flera olika nivåer, precis som för hundar. Det för att du ska hitta en hästförsäkring som passar just dina behov.

Försäkring avelshäst

En värdefull avelshäst behöver en annan försäkring än en hobbyhäst. Ofta finns det fler försäkringar i olika prisklasser att välja mellan. Det som brukar ingå i en försäkring för avelshäst är olycksfallsskydd för person, livförsäkring, begränsad livförsäkring och veterinärvård. En dyrare försäkring kan även täcka buköppning och rehab. Desto dyrare försäkring desto bättre skydd.

Försäkring dräktig häst

Det går utmärkt att försäkra en dräktig häst. Du kan oftast teckna en sådan försäkring för ston som betäcks mellan 3-20 års ålder från 40:e till 300:e dräktighetsdygnet. Försäkringen omfattar vanligtvis en dräktighetsperiod och brukar upphöra när fölet blir enskilt försäkrat. Det får inte dröja längre än 30 dygn. Du får bland ersättning om fölet förloras eller om stoet avlider.

Försäkring galopphäst

En galopphäst utsätts för stor påfrestning och därför är rekommendationen att teckna en försäkring. Det som brukar ingå är framför allt olycksfallsskydd för person men också begränsad livförsäkring och veterinärvård. Om du tar en dyrare försäkring brukar även buköppning och rehab. För tävlingshästar finns även särskilda försäkringar som är som en extra livförsäkring för din häst.

Försäkring ridhäst

Om du har en hobbyhäst eller en unghäst som inte börjat tävla kan du teckna en försäkring för ridhäst. I en sådan försäkring ingår olycksfallsförsäkring för alla som rider hästen eller bara umgås. Det som brukar ingå i en försäkring för en ridhäst är även livförsäkring, begränsad livförsäkring och veterinärvård. Om du betalar lite mer för din försäkring ingår även buköppning och rehab

Försäkring ridhäst – tävling

Tävlar du med din häst behöver du välja en anpassad försäkring. Det finns nämligen försäkringar för dig som tävlar i ridsport som kräver tävlingslicens. Det är inte riskfritt att tävla i banhoppning, dressyr och distansritt och därför ska du teckna en försäkring där livförsäkring och olycksfallsskydd ingår. Det är sällan som det ingår men jämför alltid olika försäkringar med varandra.

Självrisk

Trots att du har försäkring måste du betala en liten del av veterinärkostnaden ur egen ficka. Det kallas självrisk. Hur mycket du måste betala i självrisk beror dels på vilket försäkringsbolag du har men också på hur mycket du betalar varje månad. Desto högre premie desto lägre självrisk. Man kan också välja mellan försäkring med fast eller rörlig självrisk. Läs mer om det nedan.

Skillnaden mellan fast och rörlig självrisk kan variera något mellan olika bolag. Generellt kan man säga att skillnaden är att med en fast självrisk betalar du endast en gång medan en rörlig självrisk betalas vid varje veterinärbesök. Kostnaden dras då från veterinärkostnader som överstiger en fast självrisk. Vilket alternativ som är bäst beror främst på dina ekonomiska förutsättningar.